11 Ekim 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29142

GENELGE

Kalknma Bakanlndan:

Konu : 2015-2017 Dnemi Yatrm Program Hazrlklar

GENELGE

Hkmetimizin temel amac, vatandalarmzn refah ve mutluluunu artrmaktr. Bu ama dorultusunda srdrlebilir potansiyel byme hzna ulamak, istihdam artrmak, cari ilemler an azaltmak, enflasyonu drerek fiyat istikrarn korumak, yurtii tasarruflar artrmak, kamu mali dengelerini iyiletirmek ve bylece makroekonomik ve finansal istikrar korumak temel nceliklerimizdir.

lkemizin 2023 hedeflerini gerekletirme yolunda ilerlerken, toplumumuzun ekonomik ve sosyal ihtiyalarnn zamannda karlanmas amacyla, kamu hizmetlerinin hz ve kalitesinin ykseltilmesi iin kamu yatrm deneklerinin tahsisinde ve kullanmnda, hedeflenen bymeye ve istihdama azami oranda katk salanmas ve kaynaklarn en verimli ekilde kullanlmas esas olacaktr.

Kamu yatrm harcamalarnda kalknma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyap yatrmlarna ncelik verilecektir. Kamu kesimi yatrmlar nmzdeki dnemde de btncl bir perspektif dhilinde zel kesim yatrmlarn tamamlayacak ekilde ele alnmaya devam edilecek, kamu-zel ibirlii yntemlerinin daha da yaygnlatrlmasyla kamu yatrmlarnda zel sektrn katlmn salayan uygulamalara arlk verilecektir.

Kamu yatrmlarna ayrlan kaynaklar bir taraftan ncelikli sosyal ihtiyalar giderecek ve retken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yap alanlarna ynlendirilirken, yatrmlarn maliyet etkin, verimli ve zamannda gerekletirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanlmasna ve yatrm harcamalarnn en ksa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dntrlmesine azami zen gsterilecektir.

2015 Yl Yatrm Program hazrlklarnda Onuncu Kalknma Plannda yer alan temel politikalar ile ncelikli Dnm Programlar, 2015-2017 dnemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan ama, politika, ncelikler, mali ereve ve bte tahminleri esas alnacaktr. Ayrca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydyla, kamu idarelerinin stratejik planlar da hazrlklarda dikkate alnacaktr.

Yatrm Program hazrlklarnda sektrel bazda eitim, salk, bilim teknoloji, ulatrma, sulama, ime suyu ve kanalizasyon yatrmlarna; blgesel bazda ise Gneydou Anadolu Projesi, Dou Anadolu Projesi, Konya Ovas Projesi ve Dou Karadeniz Projesi kapsamndaki yatrmlar bata olmak zere ekonomik ve sosyal altyap projelerine ncelik verilecektir.

Proje baznda denek teklif ve tahsislerinde; devam eden projelerden en ksa srede tamamlanabilecek projelere, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seici olunarak, nitelikli yaplabilirlik ettlerine dayandrlmak kaydyla ekonomik ve sosyal katks en yksek ve acil hizmet ihtiyacn karlayabilecek yatrmlara ncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanlmas iin bakm ve onarmlara nem verilecektir.

Btn kurulularn 2015 Yl Yatrm Program hazrlklar ile ilgili olarak bundan sonraki srete, yukarda belirtilen hususlar ile "2015-2017 Dnemi Yatrm Program Hazrlama Rehberi"nde belirtilen ncelikleri, esaslar ve yatrm tavanlarn dikkate almalarn, tavan iinde kalmak kaydyla, 2 Temmuz 2014 tarih ve 2872 sayl yazmza istinaden gnderdikleri yatrm tekliflerinde varsa proje bazndaki deiiklik nerilerini ivedilikle Bakanlmza gndermelerini nemle arz /rica ederim.

 

Cevdet YILMAZ

Bakan

 

EK : 2015-2017 Dnemi Yatrm Program Hazrlama Rehberi