11 Ekim 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29142

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

SGORTA ACENTELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sigorta Acenteleri Ynetmeliinin 5 inci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu uyarnca sigorta acentelii yapma yetkisi tannan finansal kiralama ve finansman irketleri sigorta acentelii faaliyetinde bulunabilmelerini teminen bu Ynetmelikte 5 inci maddenin birinci, drdnc fkralar, 7, 8, 9, 12 nci madde hkmleri ve 18 inci maddenin nc fkras hari olmak zere aranan artlar yerine getirmek suretiyle Levhaya kaydedilir. Bu kurumlar itigal konularna giren ilere ilikin sigorta szlemelerinin yaplmasna araclk dnda sigortaclk ilemleriyle itigal edemez. Bu kurumlar uygunluk belgesi bavurusunda ek 2, ek 4, ek 6, ek 7, ek 8 ve ek 9u doldurarak teslim eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Sigorta irketleri ve acentelerin hesap ve kayt dzenlerini er aylk dnemler itibariyle mutabakat almasna uygun olacak ekilde oluturmalar ve en ge ilgili dnemi takiben bir ay iinde mutabakat salamalar gereklidir.

(2) Acenteler, araclk ettikleri prim tutarlar ve tahakkuk eden komisyonu altklar irketler baznda takip eder. Sigorta irketleri, ilgili acentenin ulaabilecei ekilde, acentelerin dzenledii polielerle ilgili olarak prim, hasar ve Mstearlka uygun grlecek dier bilgilere ilikin altyapy kurar.

(3) Acenteler hesaplarn ve mali tablolarn Mstearlka belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorundadr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin finansal kiralama ve finansman irketleri, acentelik szlemesi, teknik personel, yardmc teknik personel ve mdrle ilgili hkmlerine 30/4/2015 tarihine kadar, dier hkmlerine 22/10/2014 tarihine kadar uyum salanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie ekte yer alan EK-9 eklenmitir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

 

EK-9

 

TAAHHTNAME

T.C. BABAKANLIK

HAZNE MSTEARLIINA

6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanununun 9 uncu maddesinin drdnc fkras kapsamnda finansal kiralama irketleri finansal kiralama veya faaliyet kiralamas ilemlerine konu edilen mallara, bu ilemler kapsamnda alnan teminatlara ve sz konusu mal kiralayan kiilere; finansman irketleri ise alm kredilendirilen mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarna ve kredilendirilen mal veya hizmeti satn alan gerek veya tzel kiilere, kredi borcunun geri denmesi ve benzeri tm kredi unsurlarn koruma altna alacak her eit sigortay kapsayacak ekilde itigal konusuna giren ilere ilikin sigorta szlemelerinin yaplmasna araclk dnda sigortaclk ilemleriyle itigal edemezler.. hkmne aykrlk tekil edecek bir faaliyetimizin bulunmadn beyan/taahht ederiz. ......./......./.......