10 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29141

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6037                                                                                               Karar Tarihi: 2/10/2014

Kurul Başkanlığının 1/10/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29/9/2014 tarih ve 43890421-101.01.05[91-1]-27566 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca, “Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım-satımının yürütülmesi işlemleri” konusunda faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.