10 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29141

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      9 Ekim 2014

         69471265-305-8938

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8721 sayılı yazımız.

                         b) 1/10/2014 tarihli ve 68244839-140.03-234-501 sayılı yazınız.

             Şangay İşbirliği Örgütü Tarım Bakanları 3. Toplantısına katılmak üzere; 8 Ekim 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER, program değişikliği nedeniyle Rusya Federasyonu’na gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           9 Ekim 2014

         68244839-140.04-6-506

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8721 sayılı yazınız.

                         b) 1/10/2014 tarihli ve 68244839-140.03-234-501 sayılı yazımız.

                         c) 9/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8938 sayılı yazınız.

             Şangay İşbirliği Örgütü Tarım Bakanları 3. Toplantısına katılmak üzere, 8 Ekim 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in program değişikliği nedeniyle Rusya Federasyonu’na gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI