8 Ekim 2014 Tarihli ve 29139 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/10/2014 tarihli ve 29139 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Orta Vadeli Program (2015-2017)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.