8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Ordu niversitesinden:

ORDU NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ordu niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(d) Bir ders kurulu hem teorik hem uygulamal almalar kapsyorsa; uygulamal almalarda %20sinden fazlasna veya teorik derslerin %30undan fazlasna mazeretsiz olarak katlmayan renci o ders kurulunun pratik ve teorik snavlarna alnmaz. Bu kural F1 ve F4 notu alan renciler iin de geerlidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin snavna giremedii ders veya derslerin snav tarihini kapsayan rahatszln Ordu niversitesi Eitim ve Aratrma Hastanesinden ya da dier resmi yatakl tedavi kurumlarndan alaca rapor ile belgelendirmesi, Ordu niversitesi Eitim ve Aratrma Hastanesi dnda alnan raporlarn Eitim Aratrma Hastanesinde raporun alnd ilgili klinike onaylanmas ve bu raporlarn Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Geer notlar unlardr:

Puanlar Notlar Dereceler Katsaylar

92-100 A1 Mkemmel 4.00

84-91 A2 Pekiyi 3.50

76-83 B1 yi 3.00

68-75 B2 Orta 2.50

60-67 C Orta 2.00

G Geer

ders geme sisteminin uyguland dersler iin, Dnem VIda baarl olduu stajlar iin.

b) Gemez notlar unlardr:

1) F1 Mazeretsiz devamsz, genel ve btnleme snavlarna girme hakk yok.

2) F2 Snava girme hakk olduu halde snava girmedi.

3) F4 Snav deerlendirmesi 0-59 arasnda, baarsz; Dnem VIda baarsz olduu stajlar iin.

4) E Mazeretli gemez.

Puan Not Katsay Derece

0-59 F4 0.00 Baarsz

F2 0.00 Baarsz-Snava Girmedi

F1 0.00 Baarsz-Devamsz

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Ordu niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/7/2010

27643

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

29/3/2011

27889

2-

2/8/2012

28372

3-

12/8/2013

28733