8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Mehmet Akif Ersoy niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

() Yatay ve/veya dikey geile gelen ve/veya daha nce yksekretim kurumlarnda renim gren rencilerin; daha nceki renimlerinde alm olduu derslerden kaytl olduu programdaki derslere muafiyet hakk verilenlerin intibaklarna ilikin ilemler niversite Senatosu tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn bendin (6) numaral alt bendi ise yrrlkten kaldrlmtr.

1) Baarl notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlardr. Bunlardan birini alm olan renci o dersi baarm saylr. Kredisiz dersleri ve staj almasn baar ile tamamlayan rencilere (G) geer notu verilir. Baar notlar (G) ile takdir edilen beden eitimi, gzel sanatlar ve kredisiz benzeri dersler arlkl genel not ortalamas hesabna katlmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici 2 nci madde eklenmitir.

Baarsz derslerin ders ykne dahil edilmemesi

GEC MADDE 2 (1) niversitenin ara snflarnda okuyan rencilerine; 2014-2015 Eitim-retim Yl Gz ve Bahar Yaryllarnda uygulanmak zere, AGNOsu (Arlkl Genel Not Ortalamas) 1.80 ve zerinde olan rencilerin alt yaryllardan devam alnm baarsz dersleri ders ykne dhil edilmez.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/11/2006

26359

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

20/8/2007

26619

2-

16/9/2008

26999

3-

5/9/2010

27693

4-

14/7/2011

27994

5-

13/5/2012

28291

6-

25/6/2013

28688

7-

9/2/2014

28908

8-

18/8/2014

29092