8 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29139

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Ekim 2014

         69471265-305-8719

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Ekim 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Ekim 2014

       68244839-140.03-232-499

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8719 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI