3 Ekim 2014 Tarihli ve 29138 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6794   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek Simülatör Eğitimlerine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6784   Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar

2014/6802   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Millî Savunma Bakanlığı Temsilciliğinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

2014/6803   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Bulunan İçişleri Bakanlığı Temsilciliğinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2014/6819   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği

—   Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—   Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Koç Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)

—   Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—   Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/9/2014 Tarihli ve 8266 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri