3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Atlm niversitesinden:

ATILIM NVERSTES RENC KAYIT, KABUL NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atlm niversitesi renci Kayt, Kabul nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 25 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler her eitim-retim ylnn ilk haftas iinde dier yksekretim kurumlarndan alp baarl olduklar derslerden muaf olmak istei ile bavuruda bulunabilirler. Muaf olmak istedikleri derslerden kaytl olduklar programdaki derslere muafiyet hakk verilenlerin notlar transkriptlerinde gsterilir ve genel not ortalamasna katlr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Genel not ortalamas en az 2.00 olup ders programlarnda yer alan tm dersleri baaryla tamamlayan renciler diploma almaya hak kazanr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Atlm niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/6/2012

28329

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

6/1/2013

28520

2-

14/7/2014

29060