3 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29138

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No        : 8266

Karar Tarihi  : 24/9/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararının 26/9/2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.