3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Gediz niversitesinden:

GEDZ NVERSTES NLSANS RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gediz niversitesi nlisans retim ve Snav Ynetmeliinin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin sonuna aadaki cmle eklenmi ve ayn fkrann (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

Bir renci mezuniyet koulunu salamak iin renimi boyunca bu hakkn bir defa kullanabilir.

b) Gerek sadece bir dersten ek snava girerek mezuniyet koulunu salayabilecek, gerekse yukardaki hkme gre kulland iki dersten ek snava girerek mezun olabilmek iin gereken dersin saysn bire dren renciler, bu tek ders ek snav hakkndan birden fazla yararlanabilir.

c) renci, hangi derslerden ek snav hakkn kullanmak istediine ilikin bavurusunu, akademik takvimde belirtilen tarihlerde sistem zerinden yapar. Bavurusu kabul edilen renci snava alnr. Bu snavlarda baarl saylmak iin en az (DD) notu alm olmak gerekir. Bu derslerin baar notunun belirlenmesinde yaryl ierisinde alnan dier notlar dikkate alnmaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gediz niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/9/2012

28418

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/9/2013

28755

2-

17/2/2014

28916

3-

24/6/2014

29040