1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETM SZLEMESNN ARTLARI ZERNDE ANLAMAYA

VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBL - TRKYE DENETM

STANDARTLARI TEBL (NO: 3)NDE DEKLK

YAPILMASINA LKN TEBL (SIRA NO: 2)

MADDE 1 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Szlemesinin artlar zerinde Anlamaya Varlmas (BDS 210) Hakknda Tebli Trkiye Denetim Standartlar Teblii (No: 3)nin ekinde yer alan Standardn Ek 1 ksmndaki 1 inci dipnot aadaki ekilde deitirilmitir.

1Bu rnek, geerli finansal raporlama erevesinin Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS) olduu, 6102 sayl TTK uyarnca yaplacak denetimlere ilikin hazrlanm olup, dier amalarla yaplacak bamsz denetimlerde bu szlemenin duruma gre uyarlanmas gerekebilir.

MADDE 2 Bu Tebli, 1/1/2014 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinde geerli olmak zere, yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakan yrtr.