1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

ARA DNEM FNANSAL BLGLERN, LETMENN YILLIK FNANSAL

TABLOLARININ BAIMSIZ DENETMN YRTEN DENET

TARAFINDAN SINIRLI BAIMSIZ DENETM (SBDS 2410)

HAKKINDA TEBL - TRKYE DENETM

STANDARTLARI TEBL (NO: 38)NDE

DEKLK YAPILMASINA LKN

TEBL (SIRA NO: 4)

MADDE 1 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ara Dnem Finansal Bilgilerin, letmenin Yllk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimini Yrten Deneti Tarafndan Snrl Bamsz Denetimi (SBDS 2410) Hakknda Tebli-Trkiye Denetim Standartlar Teblii (No: 38)nin ekinde yer alan Standardn 3 nolu paragrafndaki SBDS 2400 Finansal Tablolarn Snrl Bamsz Denetimine ibaresi aadaki ekilde deitirilmitir.

SBDS 2400 Tarihi Finansal Tablolarn Snrl Bamsz Denetimine

MADDE 2 Bu Tebli, 1/1/2014 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinde geerli olmak zere, yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakan yrtr.