1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

ZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FNANSAL TABLOLARININ BAIMSIZ

DENETM (TOPLULUA BALI BRM DENETLERNN

ALIMALARI DHL) (BDS 600) HAKKINDA

TEBL - TRKYE DENETM STANDARTLARI

TEBL (NO: 27)DE DEKLK

YAPILMASINA LKN TEBL

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimi (Toplulua Bal Birim Denetilerinin almalar Dhil) (BDS 600) Hakknda Tebli-Trkiye Denetim Standartlar Teblii (No: 27)nin ekinde yer alan Standardn 22 nci dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

22SBDS 2400, Tarihi Finansal Tablolarn Snrl Bamsz Denetimi

MADDE 2 Ayn Tebliin ekinde yer alan Standardn 23 nc dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

23SBDS 2410, Ara Dnem Finansal Bilgilerin, letmenin Yllk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimini Yrten Deneti Tarafndan Snrl Bamsz Denetimi

MADDE 3 Bu Tebli, 1/1/2014 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinde geerli olmak zere, yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakan yrtr.