30 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29135

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

FTI FASAD TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-22)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2547 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak Plaza K İş Merkezi No:2 Kat:5 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde bulunan FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek-1

MHG/2014-22 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Görevlendirme Kapsamı (No:1)

 

Avrupa Komisyonu Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Performansın

Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi

Şartnameler

Görevler

96/580/EC

Giydirme Cepheler (1/1): Giydirme Cephe Kitleri (Yangına tepki düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda)

Sistem 3TS EN 13830

 

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (6/6):

Çatı pencereleri

(1/6, 2/6, 3/6, 4/6 ve 5/6’da belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için)

Sistem 3

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

99/93/EC

Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):

Kapılar ve büyük kapılar (ilgili aksamla beraber veya değil)

 

[Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda (Yangın/duman kompartımanları ve kaçış yolları haricindeki kullanımlar)]

Sistem 3

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

99/93/EC

Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):

Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil)

(Diğer kullanımlar)

Sistem 3

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı