30 Eyll 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29135

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES YABANCI DLLER YKSEKOKULU YABANCI DL

VE TRKE HAZIRLIK SINIFLARI ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil ve Trke Hazrlk Snflar Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik 24/8/2014 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/8/2014

29098