27 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29132

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        25 Eylül 2014

         69471265-305-8488

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Eylül 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             26 Eylül 2014

       68244839-140.03-226-487

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8488 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Eylül 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI