27 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29132

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2014/79

İşyeri                       :  Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim

                                    Yenigün Mah. 9-A Sok. No: 2 D: 1-C Bağcılar/İSTANBUL

SGK Sicil No.         :  1188456.034

Tespiti İsteyen        :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                  :  Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişimi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Darülaceze Müessese Müdürlüğü işyerinde yapılan işin ağırlıklı olarak sağlık hizmeti olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.