26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ

MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/28)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir.

“

Firma Unvanı

Adres

Süre

CIS KARKONT GÖZETİM DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

 

Çınarlı Mah. 1583/1 Sok. Rodkar İş

Merkezi A-2 Blok K:2 D:235 Çınarlı KONAK/İZMİR

1 ay

KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON GÖZETİM VE TEKNİK KONTROL HİZ. LTD. ŞTİ.

 

Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. No:27 K:3

BORNOVA/İZMİR

1 ay

                ”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.