24 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2014/77

İşyeri                       :  Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

                                    Evliya Çelebi Mah. Okmeydanı Cad. No: 5 KÜTAHYA

SGK Sicil No.         :  1051244.043

Tespiti İsteyen        :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                  :  Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde ameliyathane, sterilizasyon ünitesi, acil servis, klinik, poliklinik yoğun bakım ünitesi ve laboratuvarların temizlik işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.