24 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2014/76

İşyeri                       :  Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış

                                    Tic. Ltd. Şti. Vişnelik Mahallesi Taşköprü

                                    Caddesi DSİ Sok. No: 2 ESKİŞEHİR

SGK Sicil No.         :  1084527.026

Tespiti İsteyen        :  Tes-İş Sendikası

İnceleme                  :  Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünde hizmet alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerinde yapılan işlerin atölye ustalığı, bakımcı yağcılık, laborant yardımcılığı, inşaat teknikerliği işleri olduğu, işçilerin Devlet Su İşleri’nin asıl işlerini gördükleri tespit edildiğinden yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.