24 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2014/72

İşyeri                       :  ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.

                                    Yahya Kemal Mah. Okul Cad. No: 8 Kağıthane/İSTANBUL

SGK Sicil No.         :  1130478.034

Tespiti İsteyen        :  Tekgıda-İş Sendikası

İnceleme                  :  ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğin Yahya Kemal Mah. Okul Cad. No: 8 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yönetim ve idari hizmetlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de işverenliğe bağlı merkez adresi dışında İstanbul içi ve diğer illerde yemek üretimi ve servis hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.