21 Eylül 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29126

YÖNETMELİK

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki iki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış oldukları derslerden kayıtlı oldukları programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin de notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilerek genel ağırlıklı ortalama hesabında değerlendirmeye katılır. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2013

28774