18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2014/73

İşyeri                       :  SVR Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.

SGK Sicil No.         :  4.8010.01.01.1256939.026

Tespiti İsteyen        :  Tes-İş Sendikası

İnceleme                  :  SVR Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi DSİ Sk. No: 2/ESKİŞEHİR adresinde Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde, Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370 Sokak No: 10 Balgat/ANKARA ve İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No: 78 Sincan/ANKARA adresinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü’nde ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi No: 355 Osmangazi/BURSA adresinde Yeni Hayat Evleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda hizmet alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerinde yapılan işlerin özel güvenlik hizmeti işleri olduğu, yaptıkları işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı “savunma ve güvenlik” işkolunda,

Bağlarbaşı Mah. 1. Hürriyet Cad. No: 188 B Blok K: 3 D: 3 Osmangazi/BURSA adresinde yapılan işlerin büro işleri olduğu bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.