18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Eylül 2014

         69471265-305-8051

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Eylül 2014

       68244839-140.03-213-469

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8051 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI