18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA

TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6555                                                                                                     Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – (1) 29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/9/2014