18 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29123

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Eylül 2014

         69471265-305-8053

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Eylül 2014

        68244839-140.02-10-471

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8053 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI