17 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29122

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde dönem I, II ve III’ün her biri ile dönem IV, V ve VI’da her bir staj bir ders olarak kabul edilir. Öğrenci 6 yıllık eğitim süresince her yıl en az 60 AKTS, toplam en az 360 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.”

“(5) Ortak zorunlu derslerin her birinin AKTS kredisi 2’dir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapabilir” ibaresi “yapılabilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2013

28735