17 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29122

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Eylül 2014

         69471265-305-8050

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Eylül 2014

       68244839-140.03-212-468

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8050 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI