17 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29122

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        11 Eylül 2014

         69471265-305-7878

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Monako Prensliği’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Eylül 2014

       68244839-140.03-207-457

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7878 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Monako Prensliği’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI