16 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1055

1 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Vali Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2945 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

15/9/2014

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan