16 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        11 Eylül 2014

         69471265-305-7873

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             11 Eylül 2014

         68244839-140.02-9-451

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7873 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI