13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118 (Mkerrer)

TEBL

Meslek Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2014/5)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, bu Tebliin eklerini oluturan dokuz meslek standardnn yrrle konulmasn salamaktr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Meslek Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulusal Meslek Standartlarnn Hazrlanmas Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Meslek Yeterlilik Kurumu Bakan yrtr.

 

EKLER:

Ek-1 nsan Kaynaklar Eleman (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

Ek-2 nsan Kaynaklar Uzman (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

Ek-3 nsan Kaynaklar Yneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard

Ek-4 Endstriyel likiler Uzman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard

Ek-5 areti (Seviye 2) Ulusal Meslek Standard

Ek-6 Ara Ykleme Operatr (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

Ek-7 Kap/Kantar Grevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

Ek-8 Terminal ekici Operatr (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

Ek-9 Liman Operasyon Planlamacs (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard