13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MAKNA TEKNK KOMTESNN OLUUMU VE GREVLERNE DAR

TEBLDE (SGM: 2009/10) DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SGM: 2014/31)

MADDE 1 20/6/2009 tarihli ve 27264 sayl Resm Gazetede yaymlanan Makina Teknik Komitesinin Oluumu ve Grevlerine Dair Tebliin (SGM: 2009/10) 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna,

b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Sanayi Genel Mdrln,

c) MAKTEK: Makina Teknik Komitesini,

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) MAKTEK aadaki yelerden oluur:

a) Genel Mdrl temsilen iki ye,

b) Bakanlk Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrln temsilen bir ye,

c) Bakanlk Bilim ve Teknoloji Genel Mdrln temsilen bir ye,

) Bakanlk Metroloji ve Standardizasyon Genel Mdrln temsilen bir ye,

d) Bakanlk Sanayi rnleri Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye,

e) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sal ve Gvenlii Genel Mdrln temsilen bir ye,

f) Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye,

g) Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrln temsilen bir ye,

) Yksekretim Kurulu Bakanlnca seilecek niversitelerin Makina Mhendislii Blm retim yelerini temsilen bir ye,

h) Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Marmara Aratrma Merkezi Malzeme Enstitsn temsilen bir ye,

) Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Marmara Aratrma Merkezi Enerji Enstitsn temsilen bir ye,

i) Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanln temsilen bir ye,

j) Trk Standardlar Enstitsn temsilen bir ye,

k) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir ye,

l) Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Makina Mhendisleri Odasn temsilen bir ye,

m) Makina malatlar Birliini temsilen bir ye,

n) Orta Anadolu hracat Birlikleri Genel Sekreterlii Makine ve Aksamlar hracatlar Birliini temsilen bir ye,

o) Trk Tarm Alet ve Makinalar malatlar Birliini temsilen bir ye,

) Takm Tezghlar Sanayici ve Adamlar Derneini temsilen bir ye,

p) Trkiye Makinalar Distribtrleri ve malatlar Birliini temsilen bir ye,

r) Trk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

s) Endstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

) Akkan Gc Derneini temsilen bir ye,

t) Trk Plastik Sanayicileri Aratrma, Gelitirme ve Eitim Vakfn temsilen bir ye,

u) Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

) Makina Emniyeti Ynetmelii kapsamnda faaliyette bulunan ulusal onaylanm kurulularn kendi aralarnda seecekleri bir ye.

MADDE 4 Ayn Tebliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/6/2009

27264