13 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29118

ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1049

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına, Dr. Abdurrahman ARICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/9/2014

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                   Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı