13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

TEBL

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

SARMALIK KIYILMI TTN MAMUL TEKNK DZENLEME TEBL

(TTN MAMULLER SER NO: 3)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, Trk Standard (TS) 13599 Sarmalk Kylm Ttn Mamul Standardnn Tarifler bal altnda yer verilen sarmalk kylm ttn mamuln kapsar.

TS 13599 standard

MADDE 2 (1) Piyasaya arz edilen sarmalk kylm ttn mamullerinin Trk Standardlar Enstits tarafndan hazrlanan TS 13599 Sarmalk Kylm Ttn Mamul Standardnn yrrlkteki haline uygun olmas zorunludur.

(2) hra amacyla retilen sarmalk kylm ttn mamullerinde, TS 13599 Sarmalk Kylm Ttn Mamul Standardnda belirtilen artlarn varl aranmaz.

Gei dnemi

GEC MADDE 1 (1) Sarmalk kylm ttn mamul reticileri; 26/9/2014 tarihinden nce Kurumdan aldklar piyasaya arz uygunluk belgeleri kapsamnda rettikleri mamulat eitlerini 31/12/2014 tarihine kadar piyasaya arz edebilirler.

(2) Sarmalk kylm ttn mamul reticileri; bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce Kurumdan aldklar piyasaya arz uygunluk belgelerini, bu Teblide yer verilen dzenlemelere uygun hale getirmek amacyla 31/12/2014 tarihine kadar gncelleme izni iin Kuruma mracaat etmeleri gerekir. Bu sre iinde mracaatlarn yapmayanlarn belgeleri, ikinci bir ileme gerek kalmakszn 31/12/2014 tarihi itibariyle iptal edilmi saylr.

(3) Bu maddenin birinci fkras kapsamnda piyasaya arz edilen mamulat eitleri ile ikinci fkras kapsamnda belgesi iptal edilen mamulat eitleri 31/3/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(4) Sarmalk kylm ttn mamul reticilerince; bu Tebliin yrrlk tarihinden nce bavurusu yaplan ve Kurul karar ile uygun bulunan ancak rnek numuneyi 26/9/2014 tarihine kadar Kuruma iletmeyerek Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alamayanlarn izni ikinci bir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli 26/9/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.