13 Eyll 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29118

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

GAZ YAKAN CHAZLAR TEKNK KOMTESNN OLUUMU VE

GREVLERNE DAR TEBLDE (SGM: 2009/9) DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL (SGM: 2014/32)

MADDE 1 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluumu ve Grevlerine Dair Tebliin (SGM: 2009/9) 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna,

b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) GAZTEK: Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesini,

c) Genel Mdrlk: Sanayi Genel Mdrln,

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) GAZTEK aadaki yelerden oluur:

a) Genel Mdrl temsilen iki ye,

b) Bakanlk Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrln temsilen bir ye,

c) Bakanlk Bilim ve Teknoloji Genel Mdrln temsilen bir ye,

) Bakanlk Metroloji ve Standardizasyon Genel Mdrln temsilen bir ye,

d) Bakanlk Sanayi rnleri Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye,

e) evre ve ehircilik Bakanl Yap leri Genel Mdrln temsilen bir ye,

f) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sal ve Gvenlii Genel Mdrln temsilen bir ye,

g) Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye,

) Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Marmara Aratrma Merkezi Malzeme Enstitsn temsilen bir ye,

h) Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Marmara Aratrma Merkezi Enerji Enstitsn temsilen bir ye,

) Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanln temsilen bir ye,

i) Trk Standardlar Enstitsn temsilen bir ye,

j) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir ye,

k) Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Makina Mhendisleri Odasn temsilen bir ye,

l) Trkiye Beyaz Eya Sanayicileri Derneini temsilen bir ye,

m) Doal Gaz Cihazlar Sanayicileri ve Adamlar Derneini temsilen bir ye,

n) Kazan ve Basnl Kap Sanayicileri Birliini temsilen bir ye,

o) Makina malatlar Birliini temsilen bir ye,

) Orta Anadolu hracat Birlikleri Genel Sekreterlii Makine ve Aksamlar hracatlar Birliini temsilen bir ye,

p) Gaz yakan cihazlar ve yeni scak su kazanlar ile ilgili mevzuat dhilinde faaliyette bulunan onaylanm kurulularn kendi aralarnda seecekleri bir ye.

MADDE 4 Ayn Tebliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/4/2009

27205