12 Eyll 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29117

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

DAHLDE LEME REJMNE LKN LEMLERN BLGSAYAR VER

LEME TEKN YOLUYLA YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2007/2)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL (HRACAT: 2014/6)

MADDE 1 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dahilde leme Rejimine likin lemlerin Bilgisayar Veri leme Teknii Yoluyla Yaplmasna Dair Tebli (hracat: 2007/2)in 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (m) ve (r) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

m) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

r) Web sayfas: Bakanln www.ekonomi.gov.tr internet adresinden girilen web sayfasn,

MADDE 2 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Belge kapsamnda ithali ngrlen eyann miktar ve/veya deerinde bir am olmas halinde, bu amdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda, bir miktar am olmas halinde, bu am revize ilemine konu edilemez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 4 Ayn Teblide yer alan;

a) Mstearlk ibareleri Bakanlk eklinde,

b) Mstearla ibareleri Bakanla eklinde,

c) Mstearlka ibareleri Bakanlka eklinde,

) Mstearlmz ibaresi Bakanlmz eklinde,

d) Mstearlmzca ibaresi Bakanlmzca eklinde,

e) Mstearlktan ibaresi Bakanlktan eklinde,

f) Gmrk Mstearl ibareleri Gmrk ve Ticaret Bakanl eklinde,

g) Gmrk Mstearlnca ibareleri Gmrk ve Ticaret Bakanlnca eklinde,

) Telekomnikasyon Kurumu ibaresi Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu eklinde,

h) Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ibaresi Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

Yurt ii alm faturalarna ilikin geici uygulama

GEC MADDE 5 (1) Yurt ii alm faturalarna ilikin kaytlarn 9 uncu maddenin birinci fkrasnda ngrlen sre ierisinde Bakanlk web sayfasndan elektronik ortama aktarld hallerde, belge kapsamnda ithali ngrlen eyann miktarnda 1/5/2014 tarihinden nce bir am olmas halinde, bu am revize ilemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alnarak belge taahht hesab kapatlr.

MADDE 6 Bu Tebliin 2 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde geerli olmak zere, dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.