12 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

DÜZELTME

10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde sehven yer alan “geçici faaliyet” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11/9/2014 tarihli ve 94393504/150.99/14529 sayılı yazısına istinaden madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.