7 Eyll 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29112

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN GENEL MDRL PERSONEL GREVDE YKSELME

VE UNVAN DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn bendin (2) numaral alt bendinden sonra gelmek zere aadaki (3) numaral alt bent eklenmi, ayn bentteki dier alt bent buna gre teselsl ettirilmi ve ikinci fkrann () bendinin (1) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlmtr.

1) ube mdr, iletme mdr, eitim merkezi mdr, yedek para depo mdr, fidanlk mdr, bamhendis,

2) Yedek para depo mdr yardmcs, fidanlk mdr yardmcs, iletme mdr yardmcs,

3) letmeler sayman, sayman, ayniyat sayman

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (c) bendi eklenmitir.

c) Grevde ykselme snavna tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro iin bu art salayan personel bulunmamas durumu hari, daha alt dzeydeki kadrolarn birinde olmak zere Genel Mdrlkte en az alt ay alm olmak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliinin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinden sonra gelmek zere aadaki (c) bendi, mevcut (f) bendinden sonra gelmek zere aadaki (g) bendi eklenmi ve dier bentler bunlara gre teselsl ettirilmi ve ayn maddenin birinci fkrasnn mevcut (c) bendinin (2) numaral alt bendi ile mevcut (f) bendinin (2) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) letme mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin orman mhendislii blm mezunu olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak ve Genel mdrlk hizmet birimlerinde iletme mdr yardmcs veya fidanlk mdr yardmcs grevlerinde en az 1 yl alm olmak,

g) letme mdr yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin orman mhendislii blm mezunu olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak ve Genel mdrlk hizmet birimlerinde ef, bamhendisliklerde mhendis veya kadastro komisyonu ormanc yesi grevlerinde toplam en az 5 yl alm olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak ve Genel Mdrlk hizmet birimlerinde iletme mdr yardmcs veya fidanlk mdr yardmcs grevlerinde en az 1 yl alm olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak ve Genel Mdrlk hizmet birimlerinde ef, bamhendisliklerde mhendis veya kadastro komisyonu ormanc yesi grevlerinde toplam en az 5 yl alm olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle ve ikinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

(3) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelin, en az ortaretim dzeyindeki mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanmalar, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan szl snav ibaresi yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan on i gn ibaresi 5 i gn eklinde deitirilmi, ikinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan baar puanlarna ibaresi en yksek puandan balamak zere belirlenen baar srasna eklinde ve ikinci fkrasnda yer alan ilan edildii ibaresi kesinletii eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 3 (1) Snav ilan yaplp mracaatlar alnan ancak henz yazl snav yaplmayan grevde ykselme snavlarnda da bu Ynetmeliin 14 nc, 15 inci ve 17 nci maddeleri uyarnca snav sreci devam ettirilir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/12/2013

28847