7 Eyll 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29112

YNETMELK

Mill Savunma Bakanl ve ileri Bakanlndan:

TERRLE MCADELEDE GREV ALAN PERSONELN, BU GREVLERNN

FASINDAN DODUU DDA EDLEN SULARDAN DOLAYI YAPILAN

SORUTURMA VE KOVUTURMALARDA MDAF OLARAK

BELRLED AVUKAT VEYA AVUKATLARIN CRETLERNN

DENME USUL VE ESASLARINA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayl Resm Gazetede yaymlanan Terrle Mcadelede Grev Alan Personelin Bu Grevlerinin fasndan Doduu ddia Edilen Sulardan Dolay Yaplan Soruturma ve Kovuturmalarda Mdafi Olarak Belirledii Avukat veya Avukatlarn cretlerinin denme Usul ve Esaslarna Dair Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve (b) bendi ile ayn maddenin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Mill Savunma Bakanlnda; Personel Bakanlnn bal bulunduu Mstear Yardmcsnn bakanlnda, Maliye Bakan, Personel Bakan, Hukuk Mavirlii ve Davalar Dairesi Bakan ile avukatlk creti denmesi talebinde bulunan asker kiilerin bal bulunduu Kuvvet Komutanlklarnn Harekt Bakan ve Personel Bakanndan,

b) Jandarma Genel Komutanlnda; Kurmay Bakan bakanlnda, Harekt Bakan, Personel Bakan, stihbarat Bakan, Maliye Bakan ve Hukuk Hizmetleri Bakan ve Adli Mavirden,

(2) Komisyonun sekreterya hizmetleri Mill Savunma Bakanlnda Personel Bakanlnca, Emniyet Genel Mdrlnde Hukuk Mavirliince, dierlerinde Personel Bakanlklarnca yrtlr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/1/2008

26768

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/3/2014

28948