6 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29111

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdari para cezası uygulanmasına, cihazların güvenli olmadığının tespiti sonucu bu kapsamda üreticiden talep edilecek test masraflarına, cihazların piyasaya arzının yasaklanmasına, toplatılmasına ve güvensizliğin giderilememesi halinde cihazların kısmen veya tamamen bertarafına, Kurul tarafından karar verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2013

28551