5 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

 1206.00.91.00.19

 Diğerleri

800

 1206.00.99.00.19

 Diğerleri

800

 1208.90.00.00.11

 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

800

 1512.11.91.00.00

 Ayçiçeği tohumu yağı

1.500

* Ton: Brüt ağırlık                                                                                                                                                           ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.