4 Eylül 2014 Tarihli ve 29109 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/38)

 

KURUL KARARI

—  Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesinin E: 2012/328, K: 2013/1752 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri