4 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29109

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         : 26/8/2014

             Karar No  : 2014/8

             Konu         : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

             Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

             Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş BelgelerininDesteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi İlişkin Karar