4 Eyll 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29109

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

3/1 NUMARALI TCAR AMALI SU RNLER AVCILIINI DZENLEYEN

TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2014/38)

MADDE 1 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan 3/1 Numaral Ticari Amal Su rnleri Avcln Dzenleyen Tebliin, 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin ikinci ve nc alt bentleri deitirilmi ve aadaki alt bent eklenmitir.

2) Rumeli Karaburun (41 14.895' N - 29 05.421' E) ile Kefken Adas Feneri (41 13.017' N - 30 15.076' E) arasnda kalan karasularmz (Harita-122),

3) Tosun Burnu (41 52.000' N - 32 52.271' E) ile Samsun li, Yakakent lesinde, ayaz Burnu (41 41.040 N - 35 25.193 E) arasnda kalan karasularmzda (Harita-123),

4) Samsun-Ordu l snrndaki Akayn denize dkld (41 08.874' N - 37 10.112' E) yer ile Grcistan snr arasnda kalan karasularmz (Harita-123/A)

MADDE 2 Ayn Tebliin ekinde yer alan Harita-122 ve Harita-123 ekteki ekilde deitirilmi ve Harita-123/A eklenmitir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri