4 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29109

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      2 Eylül 2014

         69471265-305-7428

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           2 Eylül 2014

       68244839-140.03-194-437

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7428 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI