3 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29108

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

BLG TEKNOLOJLER VE LETM KURUMUNUN DENETM

ALIMALARINA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunun Denetim almalarna likin Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 10 uncu maddesine, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 15 inci maddesine, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 6 nc ve 59 uncu maddelerine, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayl Posta Hizmetleri Kanununun 4 nc maddesine ve 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/12/2011

28142