3 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29108

KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2014

       69471265-300-02/7313

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Başbakanlığa bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasını, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           2 Eylül 2014

         68244839-150.06-1-434

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/9/2014 tarihli ve 69471265-300-02/7313 sayılı yazınız.

             Başbakanlığa bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanması, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI